Bli medlem / Become a member

English

The starter pack gives you one year's membership in the association and 60 days of lab membership at a discounted price. The lab access time starts after your key is retrieved during a "nyckelutlämning" (key distribution) (see the calendar for the next time).

You must be at least 16 years old to purchase lab membership!

We do not allow commercial use of the premises!

You can also choose to buy just the annual membership in the association. Lab access can be purchased separately in the webshop. This is slightly more expensive than the package price.

Svenska

Startpaketet ger dig årsmedlemsskap i föreningen samt 60 dagars labaccess till ett paketpris. Labaccessen börjar räknas efter uthämtad nyckel på en nyckelutlämning (se kalendarium för nästa tillfälle).

Du måste vara minst 16 för att köpa labbmedlemskap!

Vi tillåter inte kommersiellt bruk av lokalerna!

Du kan istället välja att köpa endast årsmedlemsskap i föreningen. Labaccess kan köpas separat i webshoppen. Detta är något dyrare än paketpriset.