Bli medlem / Become a member

English

The starter pack gives you one year of membership in the association and 60 days of lab membership at a discounted price. The lab access time starts after you have attended new member introduction ("medlemsintroduktion", take a look at the calendar for the next date).

You must be at least 16 years old to purchase lab membership!

We do not allow commercial use of the premises!

You can also choose to buy just the annual membership in the association. Lab access can be purchased separately in the webshop. This is slightly more expensive than the package price.

Buying the annual membership only allows you to attend courses and the yearly meeting. You need to purchase lab membership to work in the space outside of courses.

Svenska

Startpaketet ger dig årsmedlemsskap i föreningen samt 60 dagars labaccess till ett paketpris. Labaccessen börjar räknas efter att du besökt en medlemsintroduktion (se kalendariet för nästa tillfälle).

Du måste vara minst 16 för att köpa labbmedlemskap!

Vi tillåter inte kommersiellt bruk av lokalerna!

Du kan istället välja att köpa endast årsmedlemsskap i föreningen. Labaccess kan köpas separat i webshoppen. Detta är något dyrare än paketpriset.

Köper du årsmedlemskap så kan du vara med på kurser och årsmötet, men du måste köpa labaccess för att vistas i lokalen utanför kursverksamhet.

Betala med kort via Stripe